آخرین اخبار مدارس


30 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

19 بهمندبستان دخترانه سما

20 بهمندبستان دخترانه سما

03 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

27 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 دیدبستان پسرانه سما

12 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

The Brian: A Beginner’s Guide

عمار الچلبی، مارتین ترنر، شین

مغز انسان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فوت کوزه گری

مصطفی رحماندوست

مثل های فارسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بزرگسالان کودک رفتار

استیون فارمر

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تاریخ ایران

سرهنگ حمید هاشمی

تاریخی

دبستان پسرانه سما

ستاره شناسی با تلسکوپ های کوچک، همراه با تمرین های

مایکل کی گینز

نجوم

دبستان پسرانه سما

جادوی ششم

گروه مولفان اندیشه کامیاب ایرا

درسنامه وآزمون 6

دبستان پسرانه سما

بسته کتاب های آموزشی ویژه دبستانی ها

تعدادی از مولفین

کتاب های کمک آموزشی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هزار و یک شب جلد 2

هرمس

داستانی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هزار و یک شب جلد 1

هرمس

داستانی

دبستان پسرانه سما

اختلالات یادگیری

دکتر عزت الله نادری و دکتر مری

اختلالات یادگیری

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

لیلی و مجنون

نظامی گنجوی

شعر

دبستان پسرانه سما

پداگوژی برای رهایی

پائولو فریره و ایرا شر

رهایی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

پرنیان حسین زاده

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مبینا حسینی

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل شهریار پناه

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

کیمیا حداد حسنی

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد جواد افروزه

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا ابراهیمی

مسابقه: دو میدانی وپرتاب وزنه

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمد شجاع حیدری

مسابقه: ووشو

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

امین عاقلی

مسابقه: دومیدانی/دویست متر

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سجاد مومنی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

احسان سلطانی

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمد مهدی افروزه

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

پرنیان حسین زاده

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه سما

دانش آموزان پایه دوم

آشنایی با کوه آتشفشان و ساخت آن

دبستان دخترانه سما

دانش آموزان پایه دوم

طبقه بندی و دسته بندی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

سينا زواري

1387/12/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ياسمن گنجعلي خاني

1381/12/04

دبستان دخترانه سما

نازنين زهرا سالاري

1388/12/07

دبستان دخترانه سما

كيانا كلانتري دررنجي

1387/12/03

دبستان دخترانه سما

ريحانه سادات رضائيان

1387/12/04

دبستان دخترانه سما

حديث جمعه

1384/12/01

دبستان دخترانه سما

زهرا افضلي

1383/12/06

دبستان پسرانه سما

خوشحال نورزهي

1385/12/05

دبستان دخترانه سما

رقيه بلوچ شهرياري

1387/12/04

دبستان دخترانه سما

حسناالسادات ميرتاج الديني

1385/12/02

دبستان پسرانه سما

اميرمهدي بهرامي

1386/12/05

دبستان پسرانه سما

علي محمودي خورندي

1385/12/01

دبستان پسرانه سما

اميرحسين اثني عشري

1388/12/03

دبستان پسرانه سما

عليرضا دهقاني رايني

1388/12/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ام البنين مهدي نيا

1382/12/05

دبستان پسرانه سما

محمدصالح نصري رايني

1386/12/02

دبستان پسرانه سما

محمد پورمحي آبادي

1388/12/03

دبستان پسرانه سما

اميرحسين افشاري پور

1383/12/01

دبستان دخترانه سما

جيران كرمي

1389/12/05

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل جهاني گوكي

1385/12/05