آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بزرگسالان کودک رفتار

استیون فارمر

روانشناسی

دبستان پسرانه سما

اختلالات یادگیری

دکتر عزت الله نادری و دکتر مری

اختلالات یادگیری

دبستان پسرانه سما

اگر تیزهوش هستید بخوانید

مجموعه ای از مولفین

درسنامه وآزمون 6

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هزار و یک شب جلد 2

هرمس

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تاریخ ایران

سرهنگ حمید هاشمی

تاریخی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هزار و یک شب جلد 1

هرمس

داستانی

دبستان پسرانه سما

پداگوژی برای رهایی

پائولو فریره و ایرا شر

رهایی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فوت کوزه گری

مصطفی رحماندوست

مثل های فارسی

دبستان پسرانه سما

جادوی ششم

گروه مولفان اندیشه کامیاب ایرا

درسنامه وآزمون 6

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

لیلی و مجنون

نظامی گنجوی

شعر

دبستان پسرانه سما

بسته کتاب های آموزشی ویژه دبستانی ها

تعدادی از مولفین

کتاب های کمک آموزشی

دبستان پسرانه سما

The Brian: A Beginner’s Guide

عمار الچلبی، مارتین ترنر، شین

مغز انسان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا ابراهیمی

مسابقه: دو میدانی وپرتاب وزنه

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

سجاد مومنی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

مبینا حسینی

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه سما

دانش آموزان پایه دوم

طبقه بندی و دسته بندی

دبستان دخترانه سما

دانش آموزان پایه دوم

آشنایی با کوه آتشفشان و ساخت آن

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حانيه گلزاري

1381/09/20

دبستان دخترانه سما

روژين شهرياري فرد

1387/09/19

دبستان پسرانه سما

عماد افضلي نژادراوري

1387/09/21

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرعلي پورمعصومي

1380/09/16

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا عسكرپوركبير

1380/09/18

دبستان دخترانه سما

فاطمه شهيدي بيرزنگي

1385/09/21

دبستان دخترانه سما

فرناز تاج آبادي

1385/09/22

دبستان پسرانه سما

علي نصيري پور

1388/09/20

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا عاقلي گوكي

1380/09/22

دبستان پسرانه سما

طاها شيرعلي نژاد

1383/09/21

دبستان پسرانه سما

عليرضا نيكورز

1383/09/16

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدطاها رياني

1382/09/20

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمهدي احمدي پورلاله زاري

1381/09/21

دبستان پسرانه سما

عرشيا ايرانمنش سيرچي

1386/09/20