آخرین اخبار مدارس


22 اسفنددبستان دخترانه سما

20 اسفنددبستان دخترانه سما

09 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

06 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

06 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

29 آذردبستان دخترانه سما

3 آباندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

گورستان

نیل گیمن

ژانر فانتزی

دبستان پسرانه سما

پداگوژی برای رهایی

پائولو فریره و ایرا شر

رهایی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هزار و یک شب جلد 2

هرمس

داستانی

دبستان پسرانه سما

روابط معلم و دانش آموز

هایم گینات

روانشناسی

دبستان پسرانه سما

اختلالات یادگیری

دکتر عزت الله نادری و دکتر مری

اختلالات یادگیری

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هزار و یک شب جلد 1

هرمس

داستانی

دبستان پسرانه سما

جادوی ششم

گروه مولفان اندیشه کامیاب ایرا

درسنامه وآزمون 6

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

لیلی و مجنون

نظامی گنجوی

شعر

دبستان پسرانه سما

بسته کتاب های آموزشی ویژه دبستانی ها

تعدادی از مولفین

کتاب های کمک آموزشی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فوت کوزه گری

مصطفی رحماندوست

مثل های فارسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

میدان مسابقه مال من است

پاتریشیا رایتسن

مفهوم کار و مالکیت

دبستان پسرانه سما

ستاره شناسی با تلسکوپ های کوچک، همراه با تمرین های

مایکل کی گینز

نجوم

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ساجده حبیبی

مسابقه: رشته نهج البلاغه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نرجس میرزایی

مسابقه: رشته صحیفه سجادیه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ام البنین کاظمی فر

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

پرنیان حسن زاده

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

آروین عالیور

مسابقه: عکاسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه عبدالهی

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

معصومه جعفری نسب قطبی

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الهام عرب آبادی

مسابقه: رشته صحیفه سجادیه

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرحسین ارجمندی پور

مسابقه: نقاشی زندگانی حضرت زهرا

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غزال شهریاری

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الهام کاظمی

مسابقه: رشته تفسیر

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه خادم

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

فؤاد محمدي

1391/05/24

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آيدا پورجواران

1383/05/26

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل ظلماتي نژاد

1389/05/31

دبستان دخترانه سما

بهاره نديمي

1390/05/26

دبستان دخترانه سما

سحر غلامي

1388/05/25

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه جعفرزاده زرندي

1384/05/29

دبستان پسرانه سما

عرفان حسنخاني

1389/05/27

دبستان پسرانه سما

اميرعلي فكري

1385/05/24

دبستان پسرانه سما

اميرعلي نظري رباطي

1388/05/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدمهدي نجف پورلاله زاري

1384/05/23

دبستان دخترانه سما

نغمه عظيمي فر

1389/05/31

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا دانشي مسكوني

1382/05/31

دبستان دخترانه سما

رها منتظري

1389/05/29

دبستان دخترانه سما

يكتا بيگمرادي

1390/05/23

دبستان دخترانه سما

نازنين لطفعلي پورعسكري

1391/05/26

دبستان دخترانه سما

سما واعظي مقدم

1386/05/25

دبستان دخترانه سما

رقيه كوتاه زاده

1387/05/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امير سعيدشباني

1384/05/30

دبستان پسرانه سما

عماد زنگي آبادي

1387/05/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدجواد پاكاري

1383/05/24