آخرین اخبار مدارس


23 بهمندبستان پسرانه سما

17 بهمندبستان پسرانه سما

17 بهمندبستان دخترانه سما

16 بهمندبستان پسرانه سما

16 بهمندبستان پسرانه سما

15 بهمندبستان پسرانه سما

15 بهمندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

گورستان

نیل گیمن

ژانر فانتزی

دبستان پسرانه سما

The Brian: A Beginner’s Guide

عمار الچلبی، مارتین ترنر، شین

مغز انسان

دبستان پسرانه سما

دنیای شگفت‌انگیز فلسفه

سارا تاملی و مارکوس ویکس

فلسفه

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

میدان مسابقه مال من است

پاتریشیا رایتسن

مفهوم کار و مالکیت

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هزار و یک شب جلد 2

هرمس

داستانی

دبستان پسرانه سما

بسته کتاب های آموزشی ویژه دبستانی ها

تعدادی از مولفین

کتاب های کمک آموزشی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فوت کوزه گری

مصطفی رحماندوست

مثل های فارسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بزرگسالان کودک رفتار

استیون فارمر

روانشناسی

دبستان پسرانه سما

پداگوژی برای رهایی

پائولو فریره و ایرا شر

رهایی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تاریخ ایران

سرهنگ حمید هاشمی

تاریخی

دبستان پسرانه سما

روابط معلم و دانش آموز

هایم گینات

روانشناسی

دبستان پسرانه سما

اگر تیزهوش هستید بخوانید

مجموعه ای از مولفین

درسنامه وآزمون 6

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

کیمیا حداد حسنی

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل شیخ الاسلامی

مسابقه: مسابقات شطرنج

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

تیم فوتسال

مسابقه: مسابقات فوتسال

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما

حسنا امیرماهانی

مسابقه: ژیمناستیک در ماده خرک

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

خوشحال نورزهی

مسابقه: مسابقات دو

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما

دینا سهرابی

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

اشکان ایزدی

مسابقه: مسابقات دو

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه سما

اشکان ایزدی

مسابقه: منتخب شورای دانش آموزی آموزش و پرورش

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمدمهدي آزادمنش

1385/11/29

دبستان پسرانه سما

حميدرضا مظفري گور

1390/11/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدمهدي جمشيدي گوهري

1384/11/24

دبستان دخترانه سما

ياسمن ناروئي

1386/11/25

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي شيردل سرآسيابي

1386/11/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سبحان نژادمحمودآبادي

1382/11/24

دبستان پسرانه سما

اميرعلي اسماعيلي

1388/11/28

دبستان پسرانه سما

صدرا حسن زاده

1391/11/29

دبستان پسرانه سما

فربود نيك فر

1386/11/28

دبستان پسرانه سما

پويا تاج

1390/11/29

دبستان دخترانه سما

نيلوفر ذكائي كوهبناني

1386/11/24

دبستان دخترانه سما

غزل سادات عمراني نسب

1390/11/30

دبستان دخترانه سما

يسنا ايلاقي حسيني

1389/11/26

دبستان پسرانه سما

مجتبي محمدگلي

1390/11/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رومينا شاه خسروي جوپاري

1384/11/30

دبستان پسرانه سما

مهدي جلال الديني خبيصي

1389/11/24

دبستان دخترانه سما

الينا مؤمني

1391/11/27

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل ابارقي

1387/11/26

دبستان دخترانه سما

فاطمه سنجري پور

1386/11/28

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل زارع باغابري

1387/11/24