آخرین اخبار مدارس


28 اردیبهشتدبستان پسرانه

25 اردیبهشتدبستان پسرانه

24 اردیبهشتدبستان پسرانه

22 اردیبهشتدبستان پسرانه

21 اردیبهشتدبستان پسرانه

18 اردیبهشتدبستان پسرانه

16 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه

14 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه

11 اردیبهشتدبستان پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه

گورستان

نیل گیمن

ژانر فانتزی

دبستان پسرانه

پداگوژی برای رهایی

پائولو فریره و ایرا شر

رهایی

دبیرستان دوره اول دخترانه

فوت کوزه گری

مصطفی رحماندوست

مثل های فارسی

دبستان پسرانه

اختلالات یادگیری

دکتر عزت الله نادری و دکتر مری

اختلالات یادگیری

دبستان پسرانه

دنیای شگفت‌انگیز فلسفه

سارا تاملی و مارکوس ویکس

فلسفه

دبستان پسرانه

جادوی ششم

گروه مولفان اندیشه کامیاب ایرا

درسنامه وآزمون 6

دبستان پسرانه

اگر تیزهوش هستید بخوانید

مجموعه ای از مولفین

درسنامه وآزمون 6

دبستان پسرانه

روابط معلم و دانش آموز

هایم گینات

روانشناسی

دبستان پسرانه

بسته کتاب های آموزشی ویژه دبستانی ها

تعدادی از مولفین

کتاب های کمک آموزشی

دبیرستان دوره اول پسرانه

لیلی و مجنون

نظامی گنجوی

شعر

دبستان پسرانه

The Brian: A Beginner’s Guide

عمار الچلبی، مارتین ترنر، شین

مغز انسان

دبیرستان دوره اول دخترانه

تاریخ ایران

سرهنگ حمید هاشمی

تاریخی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه

آرين فلاح

1389/07/30

دبستان پسرانه

اميرمحمد منظري توكلي

1390/07/27

دبستان دخترانه

فاطمه گيشيني زاده

1387/07/29

دبستان دخترانه

بيتا ايزدشناس

1388/07/28

دبستان پسرانه

كيان اماني نژادنمچي

1389/07/28

دبستان دخترانه

ريحانه انجم شعاع

1389/07/27

دبستان دخترانه

فاطمه محمدي زاده تهرودي

1387/07/28

دبستان دخترانه

يسنا جعفري گوهري

1389/07/26

دبستان دخترانه

فاطمه برهاني نژادجرجافكي

1391/07/23

دبستان دخترانه

الينا عربي انبي

1390/07/27

دبستان پسرانه

بهداد نادري زاده

1391/07/27

دبستان دخترانه

زهرا جمالي فرسنگي

1390/07/29

دبستان دخترانه

تبسم خواجوئي گوكي

1390/07/27

دبستان دخترانه

مائده خواجوئي گوكي

1387/07/28

دبیرستان دوره اول پسرانه

ابوالفضل زارع

1383/07/28