آخرین اخبار مدارس


19 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

19 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

25 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

21 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هزار و یک شب جلد 1

هرمس

داستانی

دبستان پسرانه سما

جادوی ششم

گروه مولفان اندیشه کامیاب ایرا

درسنامه وآزمون 6

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تاریخ ایران

سرهنگ حمید هاشمی

تاریخی

دبستان پسرانه سما

اختلالات یادگیری

دکتر عزت الله نادری و دکتر مری

اختلالات یادگیری

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

لیلی و مجنون

نظامی گنجوی

شعر

دبستان پسرانه سما

اگر تیزهوش هستید بخوانید

مجموعه ای از مولفین

درسنامه وآزمون 6

دبستان پسرانه سما

ستاره شناسی با تلسکوپ های کوچک، همراه با تمرین های

مایکل کی گینز

نجوم

دبستان پسرانه سما

The Brian: A Beginner’s Guide

عمار الچلبی، مارتین ترنر، شین

مغز انسان

دبستان پسرانه سما

پداگوژی برای رهایی

پائولو فریره و ایرا شر

رهایی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بزرگسالان کودک رفتار

استیون فارمر

روانشناسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هزار و یک شب جلد 2

هرمس

داستانی

دبستان پسرانه سما

بسته کتاب های آموزشی ویژه دبستانی ها

تعدادی از مولفین

کتاب های کمک آموزشی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

حنا سلطاني نژاد

مسابقه: رنگ روغن

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

حنا سلطانی نزاد

مسابقه: طراحی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدامین افروزه

مسابقه: طرح قدس رشته ترتیل

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سبحان ابراهیمی

مسابقه: تئاتر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا فرحبخش

مسابقه: تحقیق و پژوهش

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

رژین حسین نژاد

مسابقه: نوازندگی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مبینا حسینی

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

فربود نیکفر

مسابقه: ترتیل طرح قدس

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

حدیثه حاجی دخت

مسابقه: داستان نویسی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آیناز حیدری

مسابقه: عکاسی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

ستايش پور جوپاري

مسابقه: نقاشي

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل شهیدی

مسابقه: پاستل گچی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

فاطمه نگارستاني

1385/06/07

دبستان پسرانه سما

اميرمهدي نوروزپوراحمدي

1387/06/05

دبستان دخترانه سما

هانيه نصري رايني

1385/06/03

دبستان پسرانه سما

عرشيا خانجان

1386/06/04

دبستان پسرانه سما

محمدياسين خواجه حسني رابري

1383/06/07

دبستان دخترانه سما

نسترن پيري

1387/06/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زكيه عرب آبادي

1381/06/07

دبستان پسرانه سما

محمد كمالي شريف آبادي

1389/06/02

دبستان پسرانه سما

عدنان عارفي مسكوني

1388/06/01

دبستان پسرانه سما

سبحان خسروي مشيزي

1388/06/07

دبستان دخترانه سما

آهو محمدي گوديزي

1388/06/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

صالح سعيد

1380/06/01

دبستان پسرانه سما

علي حمزه

1387/06/01

دبستان دخترانه سما

نيايش سلطاني نژاد

1389/06/03

دبستان پسرانه سما

پويان محمودي

1389/06/07

دبستان دخترانه سما

آتنا ميرزائي راد

1388/06/05

دبستان پسرانه سما

محمدجواد افروزه

1385/06/08

دبستان دخترانه سما

هستي نصيري پور

1387/06/07

دبستان پسرانه سما

محمدياسين افتخاري

1385/06/07

دبستان دخترانه سما

آنيتا لري جعفرآباد

1387/06/03