آخرین اخبار مدارس


29 آذردبستان دخترانه سما

3 آباندبستان دخترانه سما

24 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

22 آباندبستان پسرانه سما

13 آباندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

The Brian: A Beginner’s Guide

عمار الچلبی، مارتین ترنر، شین

مغز انسان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هزار و یک شب جلد 1

هرمس

داستانی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

گورستان

نیل گیمن

ژانر فانتزی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فوت کوزه گری

مصطفی رحماندوست

مثل های فارسی

دبستان پسرانه سما

اگر تیزهوش هستید بخوانید

مجموعه ای از مولفین

درسنامه وآزمون 6

دبستان پسرانه سما

بسته کتاب های آموزشی ویژه دبستانی ها

تعدادی از مولفین

کتاب های کمک آموزشی

دبستان پسرانه سما

دنیای شگفت‌انگیز فلسفه

سارا تاملی و مارکوس ویکس

فلسفه

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

میدان مسابقه مال من است

پاتریشیا رایتسن

مفهوم کار و مالکیت

دبستان پسرانه سما

ستاره شناسی با تلسکوپ های کوچک، همراه با تمرین های

مایکل کی گینز

نجوم

دبستان پسرانه سما

اختلالات یادگیری

دکتر عزت الله نادری و دکتر مری

اختلالات یادگیری

دبستان پسرانه سما

جادوی ششم

گروه مولفان اندیشه کامیاب ایرا

درسنامه وآزمون 6

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بزرگسالان کودک رفتار

استیون فارمر

روانشناسی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا روشنی

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سحر مسجدی

مسابقه: رشته ترتیل

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نرجس میرزایی

مسابقه: رشته صحیفه سجادیه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الهام کاظمی

مسابقه: رشته تفسیر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غزال شهریاری

مسابقه: رشته ترتیل

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبینا زارع

مسابقه: رشته احکام

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه عبدالهی

مسابقه: رشته تفسیر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ام البنین کاظمی فر

مسابقه: رشته نهج البلاغه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهلا پورمحی آبادی

مسابقه: رشته حفظ

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مینا معمارزاده

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه جعفرزاده

مسابقه: رشته حفظ

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

یاسین سالاری

مسابقه: نقاشی سما

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

فربود نيك فر

1386/11/28

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل ابارقي

1387/11/26

دبستان پسرانه سما

حسام بهاءالديني

1390/11/25

دبستان پسرانه سما

پويا تاج

1390/11/29

دبستان پسرانه سما

محمدياسين منصوري زاده باغيني

1389/11/24

دبستان پسرانه سما

سامان كمالي پور

1384/11/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين بابائي نژاد

1382/11/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سبحان نژادمحمودآبادي

1382/11/24

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي آزادمنش

1385/11/29

دبستان دخترانه سما

ياسمن ناروئي

1386/11/25

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي شيردل سرآسيابي

1386/11/26

دبستان دخترانه سما

سحر سبحاني

1388/11/23

دبستان دخترانه سما

يسنا ايلاقي حسيني

1389/11/26

دبستان پسرانه سما

محمدامين ابراهيمي

1390/11/24

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل زارع باغابري

1387/11/24

دبستان دخترانه سما

فاطمه سنجري پور

1386/11/28

دبستان دخترانه سما

حوريا عابدي

1388/11/26

دبستان پسرانه سما

اميرعلي اسماعيلي

1388/11/28

دبستان پسرانه سما

عليرضا حسني

1390/11/28

دبستان دخترانه سما

رومينا شاه خسروي جوپاري

1384/11/30