آخرین اخبار مدارس


23 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

18 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

30 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

19 بهمندبستان دخترانه سما

20 بهمندبستان دخترانه سما

03 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

بسته کتاب های آموزشی ویژه دبستانی ها

تعدادی از مولفین

کتاب های کمک آموزشی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فوت کوزه گری

مصطفی رحماندوست

مثل های فارسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هزار و یک شب جلد 1

هرمس

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تاریخ ایران

سرهنگ حمید هاشمی

تاریخی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بزرگسالان کودک رفتار

استیون فارمر

روانشناسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

لیلی و مجنون

نظامی گنجوی

شعر

دبستان پسرانه سما

ستاره شناسی با تلسکوپ های کوچک، همراه با تمرین های

مایکل کی گینز

نجوم

دبستان پسرانه سما

اگر تیزهوش هستید بخوانید

مجموعه ای از مولفین

درسنامه وآزمون 6

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هزار و یک شب جلد 2

هرمس

داستانی

دبستان پسرانه سما

پداگوژی برای رهایی

پائولو فریره و ایرا شر

رهایی

دبستان پسرانه سما

اختلالات یادگیری

دکتر عزت الله نادری و دکتر مری

اختلالات یادگیری

دبستان پسرانه سما

جادوی ششم

گروه مولفان اندیشه کامیاب ایرا

درسنامه وآزمون 6

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

یاسمن شیرعلی نژاد

مسابقه: نمایش

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه قانونی مهر

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نیایش کدخدایی

مسابقه: سیاه قلم

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نازنین زهرا پاکاری

مسابقه: شعر

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد مهدی افروزه

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

بهارحسینی

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

علی فلاح و گروه

مسابقه: تیاتر

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مینا معمار زاده

مسابقه: جشنواره خوارزمی درس زبان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه خادم

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نیایش کدخدایی

مسابقه: سیاه قلم

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه عباسپور

مسابقه: نمایش

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

هلیا یوسف الهی

مسابقه: سرود

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه سما

دانش آموزان پایه دوم

آشنایی با کوه آتشفشان و ساخت آن

دبستان دخترانه سما

دانش آموزان پایه دوم

طبقه بندی و دسته بندی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرعلي اشرف گنجويي

1382/05/06

دبستان دخترانه سما

مريم صادقي

1387/05/01

دبستان دخترانه سما

آرزو رستمي هاشم آبادي

1388/05/08

دبستان پسرانه سما

مبين ابراهيمي نسكي

1389/05/07

دبستان پسرانه سما

پارسا پورفولادي

1389/05/08

دبستان پسرانه سما

علي شجاعي

1384/05/05

دبستان پسرانه سما

اميرعلي محمدي زاده

1389/05/05

دبستان پسرانه سما

كسري محمدي

1390/05/03

دبستان دخترانه سما

درسا پايدار

1388/05/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين گلوسازكرماني

1381/05/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدفاضل سعيد

1383/05/05

دبستان دخترانه سما

مبيناسادات عرب زاده مدني پور

1390/05/05

دبستان دخترانه سما

مبينا دهاقين بذرافشان

1385/05/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه رنجبرزاده كرماني

1383/05/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهرشاد محمدي زاده

1382/05/08

دبستان دخترانه سما

ستايش پورجوپاري

1388/05/06

دبستان پسرانه سما

كسري نگارستاني

1388/05/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين قاضي زاده احسائ

1382/05/01

دبستان پسرانه سما

متين محمودي

1389/05/05

دبستان دخترانه سما

كوثر فروغي

1388/05/04