آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فوت کوزه گری

مصطفی رحماندوست

مثل های فارسی

دبستان پسرانه سما

جادوی ششم

گروه مولفان اندیشه کامیاب ایرا

درسنامه وآزمون 6

دبستان پسرانه سما

ستاره شناسی با تلسکوپ های کوچک، همراه با تمرین های

مایکل کی گینز

نجوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

میدان مسابقه مال من است

پاتریشیا رایتسن

مفهوم کار و مالکیت

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هزار و یک شب جلد 2

هرمس

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تاریخ ایران

سرهنگ حمید هاشمی

تاریخی

دبستان پسرانه سما

اگر تیزهوش هستید بخوانید

مجموعه ای از مولفین

درسنامه وآزمون 6

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

لیلی و مجنون

نظامی گنجوی

شعر

دبستان پسرانه سما

The Brian: A Beginner’s Guide

عمار الچلبی، مارتین ترنر، شین

مغز انسان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

گورستان

نیل گیمن

ژانر فانتزی

دبستان پسرانه سما

اختلالات یادگیری

دکتر عزت الله نادری و دکتر مری

اختلالات یادگیری

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بزرگسالان کودک رفتار

استیون فارمر

روانشناسی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

مهسا نیکبخت

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

سوگند حیدری

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

پارمیدا حسین زاده

مسابقه: دوومیدانی - پرش طول

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه خادم

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

مبینا حسینی

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

هلیا یوسف الهی

مسابقه: دوومیدانی - پرتاب وزنه

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

ایدا معاذالهی

مسابقه: دوومیدانی - پرتاب وزنه

رتبه: چهارم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميررضا مشهدي

1386/08/28

دبستان دخترانه سما

تينا ملااكبري كمال آباد

1387/08/26

دبستان دخترانه سما

فاطمه افژولند

1386/08/27

دبستان دخترانه سما

آرمينا رحيمي نيا

1389/08/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي بهرامجردي

1383/08/27

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد قاسمي جوپاري

1385/08/24

دبستان دخترانه سما

الميرا غفوريان

1388/08/27

دبستان دخترانه سما

فاطمه شريفي پور

1390/08/29

دبستان پسرانه سما

اميرعلي قاسمي جوپاري

1385/08/24

دبستان پسرانه سما

پارسا صفائي فر

1388/08/27

دبستان دخترانه سما

راحيل زاهدي

1388/08/27

دبستان پسرانه سما

احسان علي خاني سيرچي

1387/08/24

دبستان دخترانه سما

آيسا محمدحسني جور

1388/08/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي ميرزائي لك

1383/08/26

دبستان دخترانه سما

غزل محمدي ساردو

1386/08/24

دبستان دخترانه سما

راحيل استواري نژاد

1387/08/26

دبستان پسرانه سما

مبين قانع جعفري راين

1386/08/27

دبستان دخترانه سما

فاطمه پورآتشي

1388/08/25

دبستان پسرانه سما

اميرحافظ شاهرخي

1390/08/25