آخرین اخبار مدارس


22 اسفنددبستان دخترانه سما

20 اسفنددبستان دخترانه سما

09 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

06 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

06 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

29 آذردبستان دخترانه سما

3 آباندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تاریخ ایران

سرهنگ حمید هاشمی

تاریخی

دبستان پسرانه سما

اگر تیزهوش هستید بخوانید

مجموعه ای از مولفین

درسنامه وآزمون 6

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

میدان مسابقه مال من است

پاتریشیا رایتسن

مفهوم کار و مالکیت

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

لیلی و مجنون

نظامی گنجوی

شعر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

گورستان

نیل گیمن

ژانر فانتزی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هزار و یک شب جلد 2

هرمس

داستانی

دبستان پسرانه سما

پداگوژی برای رهایی

پائولو فریره و ایرا شر

رهایی

دبستان پسرانه سما

The Brian: A Beginner’s Guide

عمار الچلبی، مارتین ترنر، شین

مغز انسان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بزرگسالان کودک رفتار

استیون فارمر

روانشناسی

دبستان پسرانه سما

ستاره شناسی با تلسکوپ های کوچک، همراه با تمرین های

مایکل کی گینز

نجوم

دبستان پسرانه سما

بسته کتاب های آموزشی ویژه دبستانی ها

تعدادی از مولفین

کتاب های کمک آموزشی

دبستان پسرانه سما

جادوی ششم

گروه مولفان اندیشه کامیاب ایرا

درسنامه وآزمون 6

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

ایدا معاذالهی

مسابقه: دوومیدانی - پرتاب وزنه

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما

بهار رمضانی

مسابقه: شنا

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا روشنی

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه قطب الدینی

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه عبدالهی

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا ابراهیمی

مسابقه: پرتاب وزنه

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ساناز ابراهیمی

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه عبدالهی

مسابقه: رشته تفسیر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ام البنین کاظمی فر

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه قطب الدینی

مسابقه: رشته نهج البلاغه

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرحسین ارجمندی پور

مسابقه: نقاشی زندگانی حضرت زهرا

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

هلیا یوسف الهی

مسابقه: دوومیدانی - پرتاب وزنه

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

ريحانه اميرماهاني

1391/04/03

دبستان دخترانه سما

آتنا حسين زاده

1391/04/04

دبستان پسرانه سما

علي شعباني

1389/04/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عرفان كاظم زاده ارجاسي

1383/04/08

دبستان پسرانه سما

يونس سرحدي دشت ارژندي

1387/04/01

دبستان دخترانه سما

نازنين زهرا صادقي

1387/04/06

دبستان دخترانه سما

فاطمه زهرا مددي زاده

1387/04/02

دبستان پسرانه سما

صالح نژادمحمودآبادي

1386/04/01

دبستان دخترانه سما

فاطمه بلوچ نسب عماد آباد

1390/04/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه عباس پورباغابري

1383/04/04

دبستان پسرانه سما

علي اصغر كاظمي زاده

1390/04/07

دبستان دخترانه سما

فاطمه سادات حسيني

1387/04/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مائده هاشمي بيدخواني

1382/04/06

دبستان دخترانه سما

شيوا زندوكيلي

1387/04/01

دبستان دخترانه سما

فاطمه سبك خيز

1387/04/06

دبستان پسرانه سما

محمدامين امينائي مقدم

1385/04/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مقدسه رنود

1384/04/01

دبستان پسرانه سما

حسام عسكري نيا

1385/04/06

دبستان پسرانه سما

ايليا موسي پورعسكري

1385/04/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميد رزاني

1384/04/02