آخرین اخبار مدارس


02 خرداددبستان پسرانه

28 اردیبهشتدبستان پسرانه

14 اردیبهشتدبستان پسرانه

12 اردیبهشتدبستان پسرانه

12 اردیبهشتدبستان پسرانه

11 اردیبهشتدبستان پسرانه

05 اردیبهشتدبستان پسرانه

02 اردیبهشتدبستان پسرانه

25 فروردیندبستان پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه

ستاره شناسی با تلسکوپ های کوچک، همراه با تمرین های

مایکل کی گینز

نجوم

دبستان پسرانه

بسته کتاب های آموزشی ویژه دبستانی ها

تعدادی از مولفین

کتاب های کمک آموزشی

دبیرستان دوره اول پسرانه

هزار و یک شب جلد 2

هرمس

داستانی

دبستان پسرانه

دنیای شگفت‌انگیز فلسفه

سارا تاملی و مارکوس ویکس

فلسفه

دبستان پسرانه

اختلالات یادگیری

دکتر عزت الله نادری و دکتر مری

اختلالات یادگیری

دبیرستان دوره اول پسرانه

میدان مسابقه مال من است

پاتریشیا رایتسن

مفهوم کار و مالکیت

دبیرستان دوره اول پسرانه

لیلی و مجنون

نظامی گنجوی

شعر

دبیرستان دوره اول دخترانه

تاریخ ایران

سرهنگ حمید هاشمی

تاریخی

دبیرستان دوره اول دخترانه

فوت کوزه گری

مصطفی رحماندوست

مثل های فارسی

دبستان پسرانه

پداگوژی برای رهایی

پائولو فریره و ایرا شر

رهایی

دبستان پسرانه

روابط معلم و دانش آموز

هایم گینات

روانشناسی

دبستان پسرانه

جادوی ششم

گروه مولفان اندیشه کامیاب ایرا

درسنامه وآزمون 6

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه

مبین رضا زاده - امیر حسین زندی - طاها حسنی

مسابقه: ظرح جابر

رتبه: اول

دبستان دخترانه

نازنین زارع

مسابقه: طناب

رتبه: دوم

دبستان پسرانه

ارشیا بنازاده

مسابقه: ورزشی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

پریسان کوهپایه

مسابقه: بدمینتون

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه

معاونت پرورشی و مدیریت دبیرستان

مسابقه: پویش افق نوجوانی

رتبه: اول

دبستان پسرانه

علی مصطفوی

مسابقه: ورزشی

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه

امیر طاهاسلطانی - ابوالفضل بهر آسمانی

مسابقه: ظرح جابر

رتبه: اول

دبستان دخترانه

فاطمه زارع

مسابقه: طناب

رتبه: سوم

دبستان دخترانه

آرزو سلیمانی

مسابقه: مسابقات طناب ورز

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

علی دهقانی

مسابقه: قرآنی

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه

مبین رضا زاده - امیر حسین زندی - طاها حسنی

مسابقه: ظرح جابر

رتبه: اول

دبستان دخترانه

هلیا اکبر آبادی

مسابقه: مسابقات طناب ورز

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه

هيلدا عاطفي

1390/05/19

دبستان دخترانه

مبينا محمدي گوشكي

1387/05/20

دبستان دخترانه

فائزه سعيد

1387/05/20

دبستان دخترانه

فاضله سادات صمداني

1387/05/20

دبیرستان دوره اول پسرانه

علي اصغر شاهرخي چمن

1385/05/20

دبستان دخترانه

رهاسادات خسروي

1390/05/20

دبستان دخترانه

هانا احمدزاده داوراني

1389/05/17

دبستان پسرانه

ايليا فخري رايني

1390/05/19

دبستان دخترانه

زهرا حمزه

1392/05/19

دبستان دخترانه

رها خالقي

1391/05/16

دبستان دخترانه

همتا جهانشاهي

1391/05/16

دبستان دخترانه

يگانه پهلوان زاده لنگري

1390/05/18

دبستان پسرانه

محمدجواد حسيني زاده

1392/05/20

دبیرستان دوره اول پسرانه

اميرحسين رستم گوهري

1385/05/18

دبستان دخترانه

ساميه جعفري رايني

1393/05/18

دبستان دخترانه

ويانا اميرزاده

1393/05/19

دبستان دخترانه

آرمينا كاوياني زرندي

1393/05/16

دبستان پسرانه

محمدحسن مصطفوي

1392/05/19

دبستان دخترانه

نگين خواجوئي

1388/05/17

دبیرستان دوره اول پسرانه

ابوالفضل منصوري باغابري

1384/05/22