آخرین اخبار مدارس


05 آذردبستان دخترانه سما

14 آباندبستان پسرانه سما

12 آباندبستان پسرانه سما

12 آباندبستان پسرانه سما

28 مهردبستان پسرانه سما

22 مهردبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

ستاره شناسی با تلسکوپ های کوچک، همراه با تمرین های

مایکل کی گینز

نجوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بزرگسالان کودک رفتار

استیون فارمر

روانشناسی

دبستان پسرانه سما

دنیای شگفت‌انگیز فلسفه

سارا تاملی و مارکوس ویکس

فلسفه

دبستان پسرانه سما

روابط معلم و دانش آموز

هایم گینات

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تاریخ ایران

سرهنگ حمید هاشمی

تاریخی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

لیلی و مجنون

نظامی گنجوی

شعر

دبستان پسرانه سما

اگر تیزهوش هستید بخوانید

مجموعه ای از مولفین

درسنامه وآزمون 6

دبستان پسرانه سما

اختلالات یادگیری

دکتر عزت الله نادری و دکتر مری

اختلالات یادگیری

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

میدان مسابقه مال من است

پاتریشیا رایتسن

مفهوم کار و مالکیت

دبستان پسرانه سما

بسته کتاب های آموزشی ویژه دبستانی ها

تعدادی از مولفین

کتاب های کمک آموزشی

دبستان پسرانه سما

پداگوژی برای رهایی

پائولو فریره و ایرا شر

رهایی

دبستان پسرانه سما

جادوی ششم

گروه مولفان اندیشه کامیاب ایرا

درسنامه وآزمون 6

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمد طهماسبي ارشلو

1389/09/17

دبستان دخترانه سما

فاطمه شهيدي بيرزنگي

1385/09/21

دبستان دخترانه سما

مبينا رضائي

1387/09/16

دبستان پسرانه سما

عرشيا ايرانمنش سيرچي

1386/09/20

دبستان پسرانه سما

آرتين قيصرزاده

1390/09/20

دبستان پسرانه سما

محمد فخررايني

1389/09/20

دبستان دخترانه سما

رقيه رنود

1387/09/21

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ريحانه شريفي مهر

1384/09/20

دبستان پسرانه سما

برديا غفاري

1387/09/16

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدطاها رياني

1382/09/20

دبستان دخترانه سما

فرناز تاج آبادي

1385/09/22

دبستان دخترانه سما

سارينا دشتكي نيا

1391/09/20

دبستان دخترانه سما

تبسم كوركي نژادقرائي

1391/09/16

دبستان پسرانه سما

آرمين سيدي مرغكي

1389/09/17

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا كاظمي بلبلوئي

1383/09/17

دبستان پسرانه سما

عماد افضلي نژادراوري

1387/09/21

دبستان پسرانه سما

علي نصيري پور

1388/09/20

دبستان دخترانه سما

هلنا عباسي

1390/09/17

دبستان دخترانه سما

سارا صفري چترودي

1385/09/19

دبستان دخترانه سما

روژين شهرياري فرد

1387/09/19