آخرین اخبار مدارس


28 اردیبهشتدبستان پسرانه

14 اردیبهشتدبستان پسرانه

12 اردیبهشتدبستان پسرانه

12 اردیبهشتدبستان پسرانه

11 اردیبهشتدبستان پسرانه

05 اردیبهشتدبستان پسرانه

02 اردیبهشتدبستان پسرانه

25 فروردیندبستان پسرانه

28 بهمندبستان پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه

جادوی ششم

گروه مولفان اندیشه کامیاب ایرا

درسنامه وآزمون 6

دبیرستان دوره اول پسرانه

هزار و یک شب جلد 2

هرمس

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه

بزرگسالان کودک رفتار

استیون فارمر

روانشناسی

دبیرستان دوره اول پسرانه

گورستان

نیل گیمن

ژانر فانتزی

دبستان پسرانه

روابط معلم و دانش آموز

هایم گینات

روانشناسی

دبستان پسرانه

ستاره شناسی با تلسکوپ های کوچک، همراه با تمرین های

مایکل کی گینز

نجوم

دبستان پسرانه

اگر تیزهوش هستید بخوانید

مجموعه ای از مولفین

درسنامه وآزمون 6

دبیرستان دوره اول دخترانه

فوت کوزه گری

مصطفی رحماندوست

مثل های فارسی

دبیرستان دوره اول پسرانه

میدان مسابقه مال من است

پاتریشیا رایتسن

مفهوم کار و مالکیت

دبستان پسرانه

پداگوژی برای رهایی

پائولو فریره و ایرا شر

رهایی

دبستان پسرانه

The Brian: A Beginner’s Guide

عمار الچلبی، مارتین ترنر، شین

مغز انسان

دبستان پسرانه

دنیای شگفت‌انگیز فلسفه

سارا تاملی و مارکوس ویکس

فلسفه

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه

هلیا اکبر آبادی

مسابقه: مسابقات طناب ورز

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

آرزو سلیمانی

مسابقه: مسابقات طناب ورز

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه

مینا معمارزاده

مسابقه: دهمین جشنواره دانش آموزی نانو

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه

نازنین زارع

مسابقه: طناب

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

فاطمه زارع

مسابقه: طناب

رتبه: سوم

هنرستان فنی و حرفه ای دخترانه

مبینا رحمتی مقدم

مسابقه: پرسش وپاسخ مهر

رتبه: سوم

دبستان دخترانه

پریسان کوهپایه

مسابقه: بدمینتون

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

دانیال قصاب زاده

مسابقه: ورزشی

رتبه: رتبه برتر

هنرستان فنی و حرفه ای دخترانه

سحر زینلی

مسابقه: پرسش وپاسخ مهر

رتبه: اول

دبستان پسرانه

علی دهقانی

مسابقه: قرآنی

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه

دانیال زینلی

مسابقه: ورزشی

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه

هلیا اکبر آبادی

مسابقه: مسابقات طناب ورز

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه

رقيه پورصديقي

1390/03/15

دبستان دخترانه

زينب سعيد

1387/03/09

دبستان دخترانه

يكتا خليل زاده گنجعلي خاني

1388/03/09

دبیرستان دوره اول پسرانه

رضا اميني زاده

1386/03/09

دبستان پسرانه

عرشيا آذري مقدم

1391/03/09

دبستان پسرانه

دانيال نظري رباطي

1392/03/09

دبستان دخترانه

سانيا محمدي امام زاده

1392/03/10

دبستان دخترانه

يكتا گنجي گوهري

1387/03/12

دبستان پسرانه

محمدمهدي زارع باغابري

1392/03/14

دبستان پسرانه

اميرعلي شهيدي بيرزنگ

1391/03/14

دبستان پسرانه

ايليا عسكري گور

1392/03/10

دبستان دخترانه

ساجده خياميان

1391/03/09

دبستان پسرانه

اميرعلي تقي زاده ماهاني

1392/03/15

دبستان پسرانه

پرهام منتظر

1393/03/12

دبستان پسرانه

علي اصغر بهادر

1388/03/12

دبستان پسرانه

برديا حجتي

1392/03/13

دبستان پسرانه

مهدي محمدرضائي

1388/03/10

دبستان دخترانه

ارغوان مرادي بهجت

1391/03/14

دبستان پسرانه

اميرحسين حاج غني

1389/03/14

دبستان دخترانه

فاطمه زهرا عسكري گوكي

1393/03/10