آخرین اخبار مدارس


23 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

18 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

30 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

19 بهمندبستان دخترانه سما

20 بهمندبستان دخترانه سما

03 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فوت کوزه گری

مصطفی رحماندوست

مثل های فارسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تاریخ ایران

سرهنگ حمید هاشمی

تاریخی

دبستان پسرانه سما

اختلالات یادگیری

دکتر عزت الله نادری و دکتر مری

اختلالات یادگیری

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هزار و یک شب جلد 2

هرمس

داستانی

دبستان پسرانه سما

The Brian: A Beginner’s Guide

عمار الچلبی، مارتین ترنر، شین

مغز انسان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

لیلی و مجنون

نظامی گنجوی

شعر

دبستان پسرانه سما

اگر تیزهوش هستید بخوانید

مجموعه ای از مولفین

درسنامه وآزمون 6

دبستان پسرانه سما

جادوی ششم

گروه مولفان اندیشه کامیاب ایرا

درسنامه وآزمون 6

دبستان پسرانه سما

بسته کتاب های آموزشی ویژه دبستانی ها

تعدادی از مولفین

کتاب های کمک آموزشی

دبستان پسرانه سما

ستاره شناسی با تلسکوپ های کوچک، همراه با تمرین های

مایکل کی گینز

نجوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هزار و یک شب جلد 1

هرمس

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بزرگسالان کودک رفتار

استیون فارمر

روانشناسی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

هلیا یوسف الهی

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه خادم

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ساجده قاسم زاده

مسابقه: گواش

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمد شجاع حیدری

مسابقه: چهارمین جشنواره عکاسی سما

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

امیرعلی نیکپور و گروه

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

نیایش کدخدایی

مسابقه: سیاه قلم

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

حدیث جمعه ای

مسابقه: نمایش

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل شهریار پناه

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

ریحانه نصری

مسابقه: نمایش

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه حفارزاده

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

آیناز اسماعیلی

مسابقه: کاراته

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

یگانه ثابت راسخ

مسابقه: سرود

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه سما

دانش آموزان پایه دوم

آشنایی با کوه آتشفشان و ساخت آن

دبستان دخترانه سما

دانش آموزان پایه دوم

طبقه بندی و دسته بندی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

يگانه ميرزائي

1387/03/06

دبستان دخترانه سما

فائزه زندي گوهرريزي

1384/03/04

دبستان پسرانه سما

اميرعلي جهانشاه پور

1388/03/06

دبستان دخترانه سما

نازنين زهرا زارع باغابري

1387/03/02

دبستان پسرانه سما

عرفان باغبان قطب آبادي

1384/03/06

دبستان پسرانه سما

محمدحسين جوكارده مرغوئي

1387/03/07

دبستان پسرانه سما

ارسلان پارسا

1385/03/02

دبستان پسرانه سما

حسين قادرپور

1387/03/01

دبستان دخترانه سما

شقايق معين الديني

1387/03/02

دبستان پسرانه سما

مهدي نگارستاني

1389/03/03

دبستان دخترانه سما

عسل مومن پور

1388/03/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

كيانا نيك پور

1382/03/05

دبستان پسرانه سما

محمدصالح عرب آبادي

1386/03/08

دبستان دخترانه سما

ترانه گلرسان زاده

1389/03/02

دبستان دخترانه سما

فائزه منظري توكلي

1384/03/08

دبستان دخترانه سما

فاطمه حسني نيا

1389/03/01

دبستان پسرانه سما

علي شهيدي زندي

1384/03/01

دبستان دخترانه سما

زهرا ستوبر

1387/03/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد مهرابي مقدم

1382/03/07

دبستان پسرانه سما

طاها تاج الديني ماهاني

1390/03/03