آخرین اخبار مدارس


27 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 دیدبستان پسرانه سما

12 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

28 آذردبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فوت کوزه گری

مصطفی رحماندوست

مثل های فارسی

دبستان پسرانه سما

جادوی ششم

گروه مولفان اندیشه کامیاب ایرا

درسنامه وآزمون 6

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تاریخ ایران

سرهنگ حمید هاشمی

تاریخی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بزرگسالان کودک رفتار

استیون فارمر

روانشناسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

لیلی و مجنون

نظامی گنجوی

شعر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هزار و یک شب جلد 1

هرمس

داستانی

دبستان پسرانه سما

بسته کتاب های آموزشی ویژه دبستانی ها

تعدادی از مولفین

کتاب های کمک آموزشی

دبستان پسرانه سما

The Brian: A Beginner’s Guide

عمار الچلبی، مارتین ترنر، شین

مغز انسان

دبستان پسرانه سما

ستاره شناسی با تلسکوپ های کوچک، همراه با تمرین های

مایکل کی گینز

نجوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هزار و یک شب جلد 2

هرمس

داستانی

دبستان پسرانه سما

پداگوژی برای رهایی

پائولو فریره و ایرا شر

رهایی

دبستان پسرانه سما

اگر تیزهوش هستید بخوانید

مجموعه ای از مولفین

درسنامه وآزمون 6

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

آرزو سليماني

مسابقه: تکواندو

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

پارسا یوشعی

مسابقه: ووشو

رتبه: چهارم

دبستان پسرانه سما

احسان سلطانی

مسابقه: ووشو

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

مبینا حسینی

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امین عاقلی

مسابقه: دومیدانی/دویست متر

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد شجاع حیدری

مسابقه: ووشو

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا ابراهیمی

مسابقه: دو میدانی وپرتاب وزنه

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امین عاقلی

مسابقه: دومیدانی/ پرتاب توپ

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سجاد مومنی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه سما

دانش آموزان پایه دوم

طبقه بندی و دسته بندی

دبستان دخترانه سما

دانش آموزان پایه دوم

آشنایی با کوه آتشفشان و ساخت آن

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

علي حاج ملك

1388/10/29

دبستان پسرانه سما

ايليا حاتمي پوردهنو

1387/10/23

دبستان دخترانه سما

فاطمه شادمان

1385/10/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ياسين قائم آبادي

1381/10/24

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حديث خاقان زاده مهارلوئي

1380/10/30

دبستان دخترانه سما

ريحانه پورجعفرآبادي

1387/10/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

كوثر زارع باغابري

1380/10/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين لشكري نگاري

1381/10/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رويا سيدي مرغكي

1380/10/28

دبستان دخترانه سما

يسنا نيكبخت

1388/10/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ساحل كريمي

1380/10/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پويا خالقي

1381/10/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الهه بهرامي نژاد

1381/10/25

دبستان دخترانه سما

رميصا عليمرادي

1384/10/24

دبستان دخترانه سما

كيانا غلامرضائي قلعه خاني

1383/10/24

دبستان دخترانه سما

فاطمه خالقي

1389/10/24

دبستان پسرانه سما

اميررضا سالاري مردهك

1383/10/30

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي دادستان

1384/10/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آيدا اميرزاده مرادآبادي

1382/10/23

دبستان پسرانه سما

اميررضا افضلي

1387/10/28