آخرین اخبار مدارس


23 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

18 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

30 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

19 بهمندبستان دخترانه سما

20 بهمندبستان دخترانه سما

03 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هزار و یک شب جلد 1

هرمس

داستانی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هزار و یک شب جلد 2

هرمس

داستانی

دبستان پسرانه سما

The Brian: A Beginner’s Guide

عمار الچلبی، مارتین ترنر، شین

مغز انسان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بزرگسالان کودک رفتار

استیون فارمر

روانشناسی

دبستان پسرانه سما

پداگوژی برای رهایی

پائولو فریره و ایرا شر

رهایی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فوت کوزه گری

مصطفی رحماندوست

مثل های فارسی

دبستان پسرانه سما

ستاره شناسی با تلسکوپ های کوچک، همراه با تمرین های

مایکل کی گینز

نجوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

لیلی و مجنون

نظامی گنجوی

شعر

دبستان پسرانه سما

اختلالات یادگیری

دکتر عزت الله نادری و دکتر مری

اختلالات یادگیری

دبستان پسرانه سما

جادوی ششم

گروه مولفان اندیشه کامیاب ایرا

درسنامه وآزمون 6

دبستان پسرانه سما

بسته کتاب های آموزشی ویژه دبستانی ها

تعدادی از مولفین

کتاب های کمک آموزشی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تاریخ ایران

سرهنگ حمید هاشمی

تاریخی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

کیمیا شجاع حیدری

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه سیدی

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه قربانی

مسابقه: جشنواره فرهنگی هنری

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

محمد شجاع حیدری

مسابقه: ووشو

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

یاسمن ایلاقی

مسابقه: پاستل

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه عباسپور

مسابقه: نمایش

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

بهاره نوبهار

مسابقه: نمایش

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

پرنیان حسین زاده

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه قانونی مهر

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه قانونی مهر

مسابقه: نمایش

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

دینا سهرابی

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه عباسپور

مسابقه: نمایش

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه سما

دانش آموزان پایه دوم

آشنایی با کوه آتشفشان و ساخت آن

دبستان دخترانه سما

دانش آموزان پایه دوم

طبقه بندی و دسته بندی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سودا امامي پور

1383/06/26

دبستان دخترانه سما

هستي افشاري پور

1388/06/29

دبستان دخترانه سما

آرزو اسمعيلي رنجبر

1384/06/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه قرباني

1381/06/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سبحان ابراهيمي

1382/06/25

دبستان پسرانه سما

دانيال رستم آبادي

1386/06/27

دبستان دخترانه سما

ريحانه عرب نژادخانوكي

1389/06/24

دبستان دخترانه سما

فائزه رمضاني

1387/06/25

دبستان پسرانه سما

مصطفي سهرابي شجره

1389/06/23

دبستان دخترانه سما

مبينا سعيدي

1383/06/30

دبستان پسرانه سما

ايليا اميري

1387/06/26

دبستان پسرانه سما

سام عرب

1389/06/26

دبستان پسرانه سما

مهدي سعيد

1384/06/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هستي طاهري

1382/06/31

دبستان دخترانه سما

النا دادخدازاده گوكي

1389/06/23

دبستان دخترانه سما

شهرزاد معين الديني

1384/06/24

دبستان دخترانه سما

نيلوفر نقدي

1387/06/30

دبستان پسرانه سما

حسين رضاپور

1388/06/25

دبستان دخترانه سما

ثنا نصيري

1390/06/29

دبستان پسرانه سما

احسان تركي ده سعيد

1387/06/25