آخرین اخبار مدارس


18 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

30 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

19 بهمندبستان دخترانه سما

20 بهمندبستان دخترانه سما

03 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

27 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 دیدبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هزار و یک شب جلد 1

هرمس

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فوت کوزه گری

مصطفی رحماندوست

مثل های فارسی

دبستان پسرانه سما

اختلالات یادگیری

دکتر عزت الله نادری و دکتر مری

اختلالات یادگیری

دبستان پسرانه سما

جادوی ششم

گروه مولفان اندیشه کامیاب ایرا

درسنامه وآزمون 6

دبستان پسرانه سما

The Brian: A Beginner’s Guide

عمار الچلبی، مارتین ترنر، شین

مغز انسان

دبستان پسرانه سما

بسته کتاب های آموزشی ویژه دبستانی ها

تعدادی از مولفین

کتاب های کمک آموزشی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

لیلی و مجنون

نظامی گنجوی

شعر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تاریخ ایران

سرهنگ حمید هاشمی

تاریخی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هزار و یک شب جلد 2

هرمس

داستانی

دبستان پسرانه سما

پداگوژی برای رهایی

پائولو فریره و ایرا شر

رهایی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بزرگسالان کودک رفتار

استیون فارمر

روانشناسی

دبستان پسرانه سما

ستاره شناسی با تلسکوپ های کوچک، همراه با تمرین های

مایکل کی گینز

نجوم

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا ابراهیمی

مسابقه: دو میدانی وپرتاب وزنه

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

سجاد مومنی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

پرنیان حسین زاده

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

پارسا یوشعی

مسابقه: ووشو

رتبه: چهارم

دبستان پسرانه سما

احسان سلطانی

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

مبینا حسینی

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

احسان سلطانی

مسابقه: ووشو

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل شهریار پناه

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

کیمیا حداد حسنی

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

پرنیان حسین زاده

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امین عاقلی

مسابقه: دومیدانی/دویست متر

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد مهدی افروزه

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه سما

دانش آموزان پایه دوم

آشنایی با کوه آتشفشان و ساخت آن

دبستان دخترانه سما

دانش آموزان پایه دوم

طبقه بندی و دسته بندی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرحسن مهدوي جعفري

1386/01/14

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانيال سليماني

1382/01/12

دبستان پسرانه سما

بنيامين شريفي قنات غستاني

1390/01/15

دبستان دخترانه سما

الناز عرب پور

1390/01/09

دبستان دخترانه سما

كوثر برزگرگوكي

1390/01/09

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد كردستاني ماهاني

1381/01/10

دبستان دخترانه سما

آيلين يزدي زاده باغيني

1390/01/13

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا قوام آبادي

1383/01/09

دبستان دخترانه سما

زهرا نژادمحمودآبادي

1387/01/13

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مائده اللهي چترودي

1382/01/11

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميررضا كرمي رباطي

1381/01/10

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

صديقه يزدان پناه

1381/01/09

دبستان دخترانه سما

هانيه معين الديني

1388/01/10

دبستان پسرانه سما

محمدپارسا يوشعي

1388/01/12

دبستان دخترانه سما

سوگند شجاع حيدري

1388/01/13

دبستان پسرانه سما

علي فدائي

1386/01/12

دبستان دخترانه سما

آيناز اميرزاده

1390/01/09

دبستان دخترانه سما

مرضيه توكلي

1389/01/14