آخرین اخبار مدارس


23 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

18 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

30 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

19 بهمندبستان دخترانه سما

20 بهمندبستان دخترانه سما

03 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

The Brian: A Beginner’s Guide

عمار الچلبی، مارتین ترنر، شین

مغز انسان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فوت کوزه گری

مصطفی رحماندوست

مثل های فارسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هزار و یک شب جلد 2

هرمس

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بزرگسالان کودک رفتار

استیون فارمر

روانشناسی

دبستان پسرانه سما

اگر تیزهوش هستید بخوانید

مجموعه ای از مولفین

درسنامه وآزمون 6

دبستان پسرانه سما

اختلالات یادگیری

دکتر عزت الله نادری و دکتر مری

اختلالات یادگیری

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تاریخ ایران

سرهنگ حمید هاشمی

تاریخی

دبستان پسرانه سما

ستاره شناسی با تلسکوپ های کوچک، همراه با تمرین های

مایکل کی گینز

نجوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هزار و یک شب جلد 1

هرمس

داستانی

دبستان پسرانه سما

پداگوژی برای رهایی

پائولو فریره و ایرا شر

رهایی

دبستان پسرانه سما

جادوی ششم

گروه مولفان اندیشه کامیاب ایرا

درسنامه وآزمون 6

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

لیلی و مجنون

نظامی گنجوی

شعر

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

متين عرفاني

1386/07/27

دبستان دخترانه سما

فاطمه محمدي زاده تهرودي

1387/07/28

دبستان پسرانه سما

نعيم محمدي قنات غستاني

1387/07/24

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آريانا يخچالي

1383/07/28

دبستان پسرانه سما

علي اصغر خراساني

1387/07/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدصالح رضواني

1382/07/27

دبستان دخترانه سما

دلارام ثمره حسيني نجار

1386/07/27

دبستان دخترانه سما

فاطمه علي آبادي

1389/07/28

دبستان پسرانه سما

ياسين خالقي

1386/07/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نازنين پورشاهدوستي

1381/07/29

دبستان دخترانه سما

يسنا جعفري گوهري

1389/07/26

دبستان پسرانه سما

احسان سلطاني نژاد

1384/07/28

دبستان دخترانه سما

بيتا ايزدشناس

1388/07/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل زارع

1383/07/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي ايماني باغبزم

1382/07/27

دبستان پسرانه سما

اميرمهدي قانعي

1384/07/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پرنيا خالقي قنات غستاني

1383/07/30

دبستان پسرانه سما

اميرحسين شجاع الديني

1386/07/24

دبستان دخترانه سما

مهديس رجائي

1390/07/25