آخرین اخبار مدارس


23 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

18 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

30 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

19 بهمندبستان دخترانه سما

20 بهمندبستان دخترانه سما

03 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بزرگسالان کودک رفتار

استیون فارمر

روانشناسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هزار و یک شب جلد 1

هرمس

داستانی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

لیلی و مجنون

نظامی گنجوی

شعر

دبستان پسرانه سما

اگر تیزهوش هستید بخوانید

مجموعه ای از مولفین

درسنامه وآزمون 6

دبستان پسرانه سما

پداگوژی برای رهایی

پائولو فریره و ایرا شر

رهایی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هزار و یک شب جلد 2

هرمس

داستانی

دبستان پسرانه سما

ستاره شناسی با تلسکوپ های کوچک، همراه با تمرین های

مایکل کی گینز

نجوم

دبستان پسرانه سما

بسته کتاب های آموزشی ویژه دبستانی ها

تعدادی از مولفین

کتاب های کمک آموزشی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فوت کوزه گری

مصطفی رحماندوست

مثل های فارسی

دبستان پسرانه سما

اختلالات یادگیری

دکتر عزت الله نادری و دکتر مری

اختلالات یادگیری

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تاریخ ایران

سرهنگ حمید هاشمی

تاریخی

دبستان پسرانه سما

The Brian: A Beginner’s Guide

عمار الچلبی، مارتین ترنر، شین

مغز انسان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

پرنیان حسین زاده

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

عسل بهره مند

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مینا معمار زاده

مسابقه: جشنواره خوارزمی درس علوم

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

نیایش کدخدایی

مسابقه: سیاه قلم

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه عباسپور

مسابقه: نمایش

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

هلیا یوسف الهی

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

سونیا هژبری

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

علی فلاح و گروه

مسابقه: تیاتر

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بهار فضیلت

مسابقه: جشنواره فرهنگی هنری

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبینا کشتکار

مسابقه: جشنواره خوارزمی درس علوم

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

صبا سالاری

مسابقه: آبرنگ

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه قانونی مهر

مسابقه: مهارت نویسندگی

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه سما

دانش آموزان پایه دوم

آشنایی با کوه آتشفشان و ساخت آن

دبستان دخترانه سما

دانش آموزان پایه دوم

طبقه بندی و دسته بندی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

ترانه گلرسان زاده

1389/03/02

دبستان پسرانه سما

اميرعلي جهانشاه پور

1388/03/06

دبستان پسرانه سما

محمدحسين جوكارده مرغوئي

1387/03/07

دبستان دخترانه سما

يگانه ميرزائي

1387/03/06

دبستان دخترانه سما

فاطمه حسني نيا

1389/03/01

دبستان دخترانه سما

نازنين زهرا زارع باغابري

1387/03/02

دبستان پسرانه سما

عرفان باغبان قطب آبادي

1384/03/06

دبستان دخترانه سما

فائزه منظري توكلي

1384/03/08

دبستان پسرانه سما

علي شهيدي زندي

1384/03/01

دبستان پسرانه سما

مهدي نگارستاني

1389/03/03

دبستان دخترانه سما

فائزه زندي گوهرريزي

1384/03/04

دبستان دخترانه سما

زهرا ستوبر

1387/03/05

دبستان پسرانه سما

ارسلان پارسا

1385/03/02

دبستان پسرانه سما

حسين قادرپور

1387/03/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد مهرابي مقدم

1382/03/07

دبستان پسرانه سما

طاها تاج الديني ماهاني

1390/03/03

دبستان دخترانه سما

عسل مومن پور

1388/03/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

كيانا نيك پور

1382/03/05

دبستان دخترانه سما

شقايق معين الديني

1387/03/02

دبستان پسرانه سما

محمدصالح عرب آبادي

1386/03/08