آخرین اخبار مدارس


30 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

19 بهمندبستان دخترانه سما

20 بهمندبستان دخترانه سما

03 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

27 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 دیدبستان پسرانه سما

12 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فوت کوزه گری

مصطفی رحماندوست

مثل های فارسی

دبستان پسرانه سما

پداگوژی برای رهایی

پائولو فریره و ایرا شر

رهایی

دبستان پسرانه سما

اگر تیزهوش هستید بخوانید

مجموعه ای از مولفین

درسنامه وآزمون 6

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هزار و یک شب جلد 2

هرمس

داستانی

دبستان پسرانه سما

The Brian: A Beginner’s Guide

عمار الچلبی، مارتین ترنر، شین

مغز انسان

دبستان پسرانه سما

جادوی ششم

گروه مولفان اندیشه کامیاب ایرا

درسنامه وآزمون 6

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

لیلی و مجنون

نظامی گنجوی

شعر

دبستان پسرانه سما

ستاره شناسی با تلسکوپ های کوچک، همراه با تمرین های

مایکل کی گینز

نجوم

دبستان پسرانه سما

اختلالات یادگیری

دکتر عزت الله نادری و دکتر مری

اختلالات یادگیری

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تاریخ ایران

سرهنگ حمید هاشمی

تاریخی

دبستان پسرانه سما

بسته کتاب های آموزشی ویژه دبستانی ها

تعدادی از مولفین

کتاب های کمک آموزشی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بزرگسالان کودک رفتار

استیون فارمر

روانشناسی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

پرنیان حسین زاده

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امین عاقلی

مسابقه: دومیدانی/ پرتاب توپ

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل شهریار پناه

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

احسان سلطانی

مسابقه: ووشو

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

آرزو سليماني

مسابقه: تکواندو

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

محمد مهدی افروزه

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

مبینا حسینی

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

دینا سهرابی

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امین عاقلی

مسابقه: دومیدانی/دویست متر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا ابراهیمی

مسابقه: دو میدانی وپرتاب وزنه

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

پارسا یوشعی

مسابقه: ووشو

رتبه: چهارم

دبستان پسرانه سما

پرهام زندی

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه سما

دانش آموزان پایه دوم

آشنایی با کوه آتشفشان و ساخت آن

دبستان دخترانه سما

دانش آموزان پایه دوم

طبقه بندی و دسته بندی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمدصالح نصري رايني

1386/12/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ياسمن گنجعلي خاني

1381/12/04

دبستان دخترانه سما

رقيه بلوچ شهرياري

1387/12/04

دبستان دخترانه سما

غزل شهركي

1387/12/05

دبستان پسرانه سما

عليرضا دهقاني رايني

1388/12/01

دبستان دخترانه سما

حديث جمعه

1384/12/01

دبستان پسرانه سما

اميرحسين افشاري پور

1383/12/01

دبستان پسرانه سما

سينا زواري

1387/12/04

دبستان پسرانه سما

امين محمدآبادي

1384/12/05

دبستان دخترانه سما

كيانا كلانتري دررنجي

1387/12/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ام البنين مهدي نيا

1382/12/05

دبستان دخترانه سما

جيران كرمي

1389/12/05

دبستان پسرانه سما

اميرمهدي بهرامي

1386/12/05

دبستان پسرانه سما

محمد پورمحي آبادي

1388/12/03

دبستان دخترانه سما

حسناالسادات ميرتاج الديني

1385/12/02

دبستان پسرانه سما

خوشحال نورزهي

1385/12/05

دبستان دخترانه سما

ريحانه سادات رضائيان

1387/12/04

دبستان دخترانه سما

ريحانه كارور

1383/12/02

دبستان دخترانه سما

ريحانه شمسي گوشكي

1386/12/01

دبستان دخترانه سما

رقيه اميري گوكي

1388/12/02