آخرین اخبار مدارس


28 بهمندبستان پسرانه

28 بهمندبستان پسرانه

27 بهمندبستان پسرانه

21 بهمندبستان پسرانه

20 بهمندبستان پسرانه

19 بهمندبستان پسرانه

19 بهمندبستان پسرانه

19 بهمندبستان پسرانه

16 بهمندبستان پسرانه

15 بهمندبستان پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

هنرستان فنی و حرفه ای دخترانه

هنرستان فنی و حرفه ای دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه

بزرگسالان کودک رفتار

استیون فارمر

روانشناسی

دبستان پسرانه

The Brian: A Beginner’s Guide

عمار الچلبی، مارتین ترنر، شین

مغز انسان

دبیرستان دوره اول دخترانه

تاریخ ایران

سرهنگ حمید هاشمی

تاریخی

دبیرستان دوره اول پسرانه

میدان مسابقه مال من است

پاتریشیا رایتسن

مفهوم کار و مالکیت

دبستان پسرانه

پداگوژی برای رهایی

پائولو فریره و ایرا شر

رهایی

دبستان پسرانه

ستاره شناسی با تلسکوپ های کوچک، همراه با تمرین های

مایکل کی گینز

نجوم

دبستان پسرانه

جادوی ششم

گروه مولفان اندیشه کامیاب ایرا

درسنامه وآزمون 6

دبستان پسرانه

بسته کتاب های آموزشی ویژه دبستانی ها

تعدادی از مولفین

کتاب های کمک آموزشی

دبیرستان دوره اول پسرانه

هزار و یک شب جلد 1

هرمس

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه

فوت کوزه گری

مصطفی رحماندوست

مثل های فارسی

دبستان پسرانه

دنیای شگفت‌انگیز فلسفه

سارا تاملی و مارکوس ویکس

فلسفه

دبستان پسرانه

اگر تیزهوش هستید بخوانید

مجموعه ای از مولفین

درسنامه وآزمون 6

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه

آروین عالیور

مسابقه: قرآنی

رتبه: رتبه برتر

هنرستان فنی و حرفه ای دخترانه

مبینا رحمتی مقدم

مسابقه: پرسش وپاسخ مهر

رتبه: سوم

دبستان دخترانه

نازنین زارع

مسابقه: طناب

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

آرزو سلیمانی

مسابقه: مسابقات طناب ورز

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

محمد مبین رضا زاده

مسابقه: ورزشی

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه

یاسین افضلی

مسابقه: فرهنگی هنری

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

فاطمه زارع

مسابقه: طناب

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

ارشیا بنازاده

مسابقه: ورزشی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

آرزو سلیمانی

مسابقه: مسابقات طناب ورز

رتبه: دوم

دبستان پسرانه

طه طیاری

مسابقه: قرآنی

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه

امیر علی شجاعی

مسابقه: ورزشی

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه

دانیال زینلی

مسابقه: ورزشی

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه

ياسمين زهرا دريائي

1392/01/15

دبستان دخترانه

سيده آدرينا اجله

1392/01/10

دبستان پسرانه

محمدپارسا يوشعي

1388/01/12

دبستان دخترانه

آيلين يزدي زاده باغيني

1390/01/13

دبستان دخترانه

آيناز اميرزاده مرادآبادي

1390/01/09

دبیرستان دوره اول پسرانه

اميرمحمد طهراني پور رايني

1385/01/14

دبستان دخترانه

مرضيه توكلي

1389/01/14

دبستان دخترانه

سارينا بني اسدي

1390/01/14

دبستان پسرانه

بنيامين شريفي قنات غستاني

1390/01/15

دبستان پسرانه

محمدپارسا سعيد

1390/01/15

دبستان دخترانه

زهرا نژادمحمودآبادي

1387/01/13

دبستان پسرانه

آرش ناروئي

1389/01/14

دبستان دخترانه

نازنين زهرا كارگر

1392/01/15