آخرین اخبار مدارس


23 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

18 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

30 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

19 بهمندبستان دخترانه سما

20 بهمندبستان دخترانه سما

03 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

لیلی و مجنون

نظامی گنجوی

شعر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هزار و یک شب جلد 2

هرمس

داستانی

دبستان پسرانه سما

The Brian: A Beginner’s Guide

عمار الچلبی، مارتین ترنر، شین

مغز انسان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بزرگسالان کودک رفتار

استیون فارمر

روانشناسی

دبستان پسرانه سما

اختلالات یادگیری

دکتر عزت الله نادری و دکتر مری

اختلالات یادگیری

دبستان پسرانه سما

اگر تیزهوش هستید بخوانید

مجموعه ای از مولفین

درسنامه وآزمون 6

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هزار و یک شب جلد 1

هرمس

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تاریخ ایران

سرهنگ حمید هاشمی

تاریخی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فوت کوزه گری

مصطفی رحماندوست

مثل های فارسی

دبستان پسرانه سما

جادوی ششم

گروه مولفان اندیشه کامیاب ایرا

درسنامه وآزمون 6

دبستان پسرانه سما

بسته کتاب های آموزشی ویژه دبستانی ها

تعدادی از مولفین

کتاب های کمک آموزشی

دبستان پسرانه سما

ستاره شناسی با تلسکوپ های کوچک، همراه با تمرین های

مایکل کی گینز

نجوم

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

یاسمن ایلاقی

مسابقه: پاستل

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بهار فضیلت

مسابقه: جشنواره فرهنگی هنری

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

آیدا معاذالهی

مسابقه: سیاه قلم

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

آیناز نصیری پور

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

نرگس بزنجانی

مسابقه: مدادرنگی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

پارسا یوشعی

مسابقه: ووشو

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما

زینب نژاد محمودآبادی

مسابقه: گواش

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

حدیث جمعه ای

مسابقه: نمایش

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه نگارستانی

مسابقه: نمایش

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه قانونی مهر

مسابقه: نقاشی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

هلیا یوسف الهی

مسابقه: پاستل

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

یگانه ثابت راسخ

مسابقه: سرود

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه سما

دانش آموزان پایه دوم

طبقه بندی و دسته بندی

دبستان دخترانه سما

دانش آموزان پایه دوم

آشنایی با کوه آتشفشان و ساخت آن

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين گلوسازكرماني

1381/05/04

دبستان پسرانه سما

علي شجاعي

1384/05/05

دبستان دخترانه سما

آرزو رستمي هاشم آبادي

1388/05/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهرشاد محمدي زاده

1382/05/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي رحماني

1382/05/08

دبستان دخترانه سما

مبيناسادات عرب زاده مدني پور

1390/05/05

دبستان پسرانه سما

متين محمودي

1389/05/05

دبستان دخترانه سما

آيسو دهقاندوست

1386/05/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدفاضل سعيد

1383/05/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احسان اسماعيلي ماهاني

1382/05/02

دبستان دخترانه سما

مبينا دهاقين بذرافشان

1385/05/08

دبستان پسرانه سما

كسري محمدي

1390/05/03

دبستان دخترانه سما

كيانا سلطاني نژاد

1388/05/06

دبستان پسرانه سما

اميرعلي محمدي زاده

1389/05/05

دبستان دخترانه سما

كوثر فروغي

1388/05/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين قاضي زاده احسائ

1382/05/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرعلي اشرف گنجويي

1382/05/06

دبستان پسرانه سما

مبين ابراهيمي نسكي

1389/05/07

دبستان دخترانه سما

ستايش پورجوپاري

1388/05/06

دبستان پسرانه سما

كسري نگارستاني

1388/05/07