آخرین اخبار مدارس


28 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

25 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

24 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

22 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

21 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

18 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

16 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

14 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

11 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

اختلالات یادگیری

دکتر عزت الله نادری و دکتر مری

اختلالات یادگیری

دبستان پسرانه سما

دنیای شگفت‌انگیز فلسفه

سارا تاملی و مارکوس ویکس

فلسفه

دبستان پسرانه سما

The Brian: A Beginner’s Guide

عمار الچلبی، مارتین ترنر، شین

مغز انسان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هزار و یک شب جلد 1

هرمس

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تاریخ ایران

سرهنگ حمید هاشمی

تاریخی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

میدان مسابقه مال من است

پاتریشیا رایتسن

مفهوم کار و مالکیت

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هزار و یک شب جلد 2

هرمس

داستانی

دبستان پسرانه سما

بسته کتاب های آموزشی ویژه دبستانی ها

تعدادی از مولفین

کتاب های کمک آموزشی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فوت کوزه گری

مصطفی رحماندوست

مثل های فارسی

دبستان پسرانه سما

پداگوژی برای رهایی

پائولو فریره و ایرا شر

رهایی

دبستان پسرانه سما

روابط معلم و دانش آموز

هایم گینات

روانشناسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

گورستان

نیل گیمن

ژانر فانتزی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

تانیا نحوی

مسابقه: طراحی مداد

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

رسول بدرالدینی

مسابقه: پژوهشی

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه سما

تیم فوتسال

مسابقه: مسابقات فوتسال

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما

فاطمه حفارزاده

مسابقه: پاستل

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ساغر مصطفوی

مسابقه: مسابقه بدمینتون

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

آروین عالیور

مسابقه: فرهنگی هنری

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل بنی اسدی

مسابقه: پژوهشی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبینا صالحی نیا

مسابقه: جشنواره بین المللی سینا

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرناز مهدوی

مسابقه: عکاسی در سما

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

علی اصغر رضایی

مسابقه: پژوهشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

متین عرفانی

مسابقه: فرهنگی هنری

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

حسنا امیرماهانی

مسابقه: ژیمناستیک در ماده خرک

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمد كمالي شريف آبادي

1389/06/02

دبستان دخترانه سما

آيناز غضنفري

1391/06/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

كيانا جامعي

1383/06/02

دبستان پسرانه سما

عرشيا خانجان

1386/06/04

دبستان دخترانه سما

نيايش سلطاني نژاد

1389/06/03

دبستان پسرانه سما

آرمين عسكري فرسنگي

1392/06/04

دبستان دخترانه سما

نرجس سالاري چينه

1387/06/06

دبستان دخترانه سما

حنانه نصري رايني

1388/06/03

دبستان پسرانه سما

علي حمزه

1387/06/01

دبستان دخترانه سما

مائده قرباني

1389/06/08

دبستان دخترانه سما

راحله عابدي فريزني

1390/06/06

دبستان دخترانه سما

آهو محمدي گوديزي

1388/06/03

دبستان پسرانه سما

كيان اميراسماعيلي

1390/06/06

دبستان دخترانه سما

كيانا خراساني زاده گزكي

1390/06/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه نگارستاني

1385/06/07

دبستان دخترانه سما

بهار رمضاني سربندي

1386/06/08

دبستان پسرانه سما

محمدعباس بلوچي نژاد

1392/06/07

دبستان پسرانه سما

علي دهقاني

1392/06/04

دبستان پسرانه سما

عادل كاكوئي نژاد

1389/06/06

دبستان دخترانه سما

كيانا سعيدي گراغاني

1388/06/01