آخرین اخبار مدارس


23 بهمندبستان پسرانه سما

17 بهمندبستان پسرانه سما

17 بهمندبستان دخترانه سما

16 بهمندبستان پسرانه سما

16 بهمندبستان پسرانه سما

15 بهمندبستان پسرانه سما

15 بهمندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هزار و یک شب جلد 2

هرمس

داستانی

دبستان پسرانه سما

بسته کتاب های آموزشی ویژه دبستانی ها

تعدادی از مولفین

کتاب های کمک آموزشی

دبستان پسرانه سما

The Brian: A Beginner’s Guide

عمار الچلبی، مارتین ترنر، شین

مغز انسان

دبستان پسرانه سما

روابط معلم و دانش آموز

هایم گینات

روانشناسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هزار و یک شب جلد 1

هرمس

داستانی

دبستان پسرانه سما

اختلالات یادگیری

دکتر عزت الله نادری و دکتر مری

اختلالات یادگیری

دبستان پسرانه سما

جادوی ششم

گروه مولفان اندیشه کامیاب ایرا

درسنامه وآزمون 6

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بزرگسالان کودک رفتار

استیون فارمر

روانشناسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

لیلی و مجنون

نظامی گنجوی

شعر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

گورستان

نیل گیمن

ژانر فانتزی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

میدان مسابقه مال من است

پاتریشیا رایتسن

مفهوم کار و مالکیت

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تاریخ ایران

سرهنگ حمید هاشمی

تاریخی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

دینا سهرابی

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

خوشحال نورزهی

مسابقه: مسابقات دو

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما

حسنا امیرماهانی

مسابقه: ژیمناستیک در ماده خرک

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

کیمیا حداد حسنی

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

اشکان ایزدی

مسابقه: مسابقات دو

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل شیخ الاسلامی

مسابقه: مسابقات شطرنج

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

تیم فوتسال

مسابقه: مسابقات فوتسال

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه سما

اشکان ایزدی

مسابقه: منتخب شورای دانش آموزی آموزش و پرورش

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

مجتبي محمدگلي

1390/11/27

دبستان دخترانه سما

نيلوفر ذكائي كوهبناني

1386/11/24

دبستان پسرانه سما

فربود نيك فر

1386/11/28

دبستان دخترانه سما

ياسمن ناروئي

1386/11/25

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رومينا شاه خسروي جوپاري

1384/11/30

دبستان پسرانه سما

صدرا حسن زاده

1391/11/29

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي آزادمنش

1385/11/29

دبستان پسرانه سما

مهدي جلال الديني خبيصي

1389/11/24

دبستان دخترانه سما

غزل سادات عمراني نسب

1390/11/30

دبستان پسرانه سما

اميرعلي اسماعيلي

1388/11/28

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل ابارقي

1387/11/26

دبستان پسرانه سما

پويا تاج

1390/11/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدمهدي جمشيدي گوهري

1384/11/24

دبستان دخترانه سما

الينا مؤمني

1391/11/27

دبستان دخترانه سما

يسنا ايلاقي حسيني

1389/11/26

دبستان دخترانه سما

مليكا صادقي زاده

1391/11/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سبحان نژادمحمودآبادي

1382/11/24

دبستان پسرانه سما

حميدرضا مظفري گور

1390/11/26

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي شيردل سرآسيابي

1386/11/26

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل زارع باغابري

1387/11/24