آخرین اخبار مدارس


23 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

18 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

30 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

19 بهمندبستان دخترانه سما

20 بهمندبستان دخترانه سما

03 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هزار و یک شب جلد 2

هرمس

داستانی

دبستان پسرانه سما

جادوی ششم

گروه مولفان اندیشه کامیاب ایرا

درسنامه وآزمون 6

دبستان پسرانه سما

اختلالات یادگیری

دکتر عزت الله نادری و دکتر مری

اختلالات یادگیری

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تاریخ ایران

سرهنگ حمید هاشمی

تاریخی

دبستان پسرانه سما

بسته کتاب های آموزشی ویژه دبستانی ها

تعدادی از مولفین

کتاب های کمک آموزشی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بزرگسالان کودک رفتار

استیون فارمر

روانشناسی

دبستان پسرانه سما

The Brian: A Beginner’s Guide

عمار الچلبی، مارتین ترنر، شین

مغز انسان

دبستان پسرانه سما

ستاره شناسی با تلسکوپ های کوچک، همراه با تمرین های

مایکل کی گینز

نجوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هزار و یک شب جلد 1

هرمس

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فوت کوزه گری

مصطفی رحماندوست

مثل های فارسی

دبستان پسرانه سما

اگر تیزهوش هستید بخوانید

مجموعه ای از مولفین

درسنامه وآزمون 6

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

لیلی و مجنون

نظامی گنجوی

شعر

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

مبینا حسینی

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

یاسمن ایلاقی

مسابقه: پاستل

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

هستی معین الدینی

مسابقه: نمایش

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا ابراهیمی

مسابقه: دو میدانی وپرتاب وزنه

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمد مهدی افروزه

مسابقه: شطرنج

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

عسل طاهری

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

هلیا یوسف الهی

مسابقه: نمایش

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

پرنیان حسین زاده

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ریحانه سعید

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مینا معمار زاده

مسابقه: جشنواره خوارزمی درس علوم

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

نیایش کدخدایی

مسابقه: سیاه قلم

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

هلیا یوسف الهی

مسابقه: پاستل

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه سما

دانش آموزان پایه دوم

طبقه بندی و دسته بندی

دبستان دخترانه سما

دانش آموزان پایه دوم

آشنایی با کوه آتشفشان و ساخت آن

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

علي فلاح لاله زاري

1384/06/24

دبستان پسرانه سما

عرشيا نامجو

1388/06/30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زينب لشني

1382/06/29

دبستان دخترانه سما

يسنا افشاري پور

1388/06/29

دبستان دخترانه سما

نيلوفر نقدي

1387/06/30

دبستان پسرانه سما

مهدي سعيد

1384/06/28

دبستان دخترانه سما

فائزه رمضاني

1387/06/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي مفيدي

1381/06/25

دبستان دخترانه سما

مبينا سعيدي

1383/06/30

دبستان دخترانه سما

ريحانه عرب نژادخانوكي

1389/06/24

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد ذهاب ناظوري

1389/06/24

دبستان دخترانه سما

كيانا ابراهيمي شاه آبادي

1389/06/24

دبستان دخترانه سما

پانيسا حسن زاده

1389/06/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نگين كاكوئي نژاد

1383/06/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد حسين زاده

1382/06/25

دبستان پسرانه سما

اميرحسين نظري رباطي

1386/06/26

دبستان پسرانه سما

اميررضا زاهدي

1389/06/27

دبستان دخترانه سما

النا دادخدازاده گوكي

1389/06/23

دبستان پسرانه سما

سينا سعادت

1387/06/24

دبستان پسرانه سما

حسين اميرماهاني

1385/06/31